• 1984Data i miejsce urodzenia
  Urodziłem się 14 października 1984 roku w Hrubieszowie, który jest najdalej na wschód wysuniętym miastem naszego kraju.
 • 2008Nauka
  W 2008 roku ukończyłem studia magisterskie w Instytucie Archeologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po czym zacząłem prowadzić działalność gospodarczą związaną z fotografią lotniczą, a także archeologią eksperymentalną.
 • 2011Ja posłem
  W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskałem mandat poselski w okręgu chełmskim, otrzymując 16 640 głosów.
 • 2012Działalność poselska
  Rok później zostałem wybrany na przewodniczącego Zarządu Województwa Lubelskiego partii Twój Ruch. W ramach działalności poselskiej pełniłem funkcję przewodniczącego Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, członka Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, członka Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członka Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także członka Zespołu Parlamentarnego do spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
 • 2013Edukacja i rozwój
  W 2013 roku ukończyłem studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • 2014Praca posła
  W parlamencie przewodniczę Podkomisji stałej do spraw młodzieży. Jestem prezes Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów, a także członkiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polski, jak również Międzynarodowej Organizacji EXARC zrzeszającej archeologów eksperymentatorów.